BẢNG GIÁ CƯỚC XE TẢI ĐÀ NẴNG

(Giá cước taxi tải được được cập nhật ngày 01/6/2018)

BẢNG GIÁ CƯỚC XE TẢI ĐI TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (PHẠM VI DƯỚI 30KM)

LOẠI XE MỞ CỬA 4KM ĐẦU TỪ 5KM ĐẾN 15 KM TỪ 16KM TRỞ LÊN THỜI GIAN CHỜ
Xe nhỏ 200.000 VNĐ 20.000 VNĐ/Km 15.000 VNĐ/Km 60.000 VNĐ/Giờ
Xe lớn 300.000 VNĐ 25.000 VNĐ/Km 18.000 VNĐ/Km

BẢNG GIÁ CƯỚC TAXI TẢI ĐI HỢP ĐỒNG NGOẠI TỈNH

LOẠI XE 40Km – 100Km 101Km TRỞ LÊN PHỤ TRỘI THỜI GIAN TIỀN LƯU ĐÊM
Xe nhỏ 15.000 VNĐ/Km 12.000 VNĐ/Km 60.000 VNĐ/Giờ 250.000 VNĐ/đêm
Xe lớn 20.000 VNĐ/Km 17.000 VNĐ/Km
Lưu ý: Taxi tải Đà Nẵng không chở quá tải, quá khổ, hàng hóa vận chuyển phải được nhà nước cho phép trong trường hợp quá khổ, quá tải hoặc hàng hóa cấm chúng tôi xin được từ chối vận chuyển.